De basisscholing van MS Zorg Nederland heeft dit jaar plaatsgevonden op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2021. Tijdens deze tweedaagse scholing zullen zorgverleners, die een onderdeel gaan vormen van één van de multidisciplinaire regionale zorgnetwerken van MS Zorg Nederland, geschoold worden in de achtergronden van MS, MS behandelingen en hoe gezamenlijk te komen tot de best mogelijke zorg denkbaar.

Deze tweedaagse geaccrediteerde scholing is bedoeld voor zorgverleners, die instromen in één van de bestaande 20 regionale zorgnetwerken van MS Zorg Nederland of die mee gaan doen in één van de nieuw te vormen regionale netwerken.

Onze collega Anouk heeft zich afgelopen dagen met succes de cursus volbracht. Hierbij is Anouk dan ook toegevoegd aan het MS-netwerk.

Het is voor iedereen belangrijk om regelmatig te bewegen. Dit geldt zeker ook voor een MS-patiënt. Bewegen zorgt voor een verbetering in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Het beloop van de MS kan niet tegengehouden worden, maar soms kunnen de functionele gevolgen van de ziekte beperkt worden.

Met fysiotherapie streven we ernaar om de functies van het houdings- en bewegingsapparaat zo optimaal mogelijk te houden. De patiënt kan dan zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

De fysiotherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, biedt de fysiotherapeut ook specifieke behandelingen. In samenwerking met een ergotherapeut kan gekeken worden wat verdere mogelijkheden zijn, mits de achteruitgang blijvend is.

Heeft u MS en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anouk.
Fysiotherapeut Anouk

Wij helpen u graag verder.

Verwijder de rij