“Herstel en fysiotherapie bij patiënten met een gunstige prognose na een Totale Knie Prothese”. Het doel van dit proefschrift was inzicht krijgen in het herstel bij patiënten met een gunstige prognose bij Totale Knie Prothese (TKP) en het evalueren van het effect van de activiteitencoach bij patiënten met een gunstige prognose die een thuisoefenprogramma volgden.

Voor Karen eindigt met haar promotie een traject dat begon in 2014: Na haar studie Fysiotherapiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en het werken bij   Flex-s fysiotherapie in Goor werd haar interesse in de patiëntengroep met een TKP gewekt. Ze kreeg van de Radboud Universiteit de kans om zich hier verder in te verdiepen en uiteindelijk op dit onderwerp te promoveren.

Karen promoveerde op vrijdag 29 oktober als buitenpromovendus in de Academiezaal Aula aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onder toeziend oog van haar promotieteam, haar naaste familie, paranimfen en enkele genodigden heeft zij haar bul overhandigd gekregen en daarmee mag ze de titel doctor voeren. Via de livestream konden de thuisblijvers meekijken hoe zij haar proefschrift verdedigde.

Wat is er onderzocht?

Bij het ouder worden verslechtert de kwaliteit van het kraakbeen, dit noemen we artrose. Dit zorgt voor pijn, stijfheid en problemen met lichamelijk functioneren. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals bewegen, pijnstillers, fysiotherapie, afvallen bij overgewicht of een injectie in het kniegewricht. Als deze behandelingen falen kan een Totale Knie Prothese worden overwogen. Op dit moment worden in Nederland jaarlijks ongeveer 26.000 Totale Knie Protheses geplaatst. Zo’n Prothese bestaat uit een  deel dat in het bovenbeen wordt vastgezet en een deel dat in het onderbeen wordt vastgezet en een zachte tussenlaag, dit zorgt er voor dat er geen contact is tussen de metalen delen.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de patiënten tevreden is een jaar na de prothese plaatsing. Dit betekent ook dat 20% niet tevreden is. Meestal komt dit door een slecht herstel van de lichamelijke functie zoals lopen of fietsen of blijvende pijn. Het is daarom belangrijk dat de juiste patiënten geselecteerd worden voor de operatie, zodat het effect van een Totale Knie Prothese verbetert.

Hiervoor is het belangrijk te begrijpen welke factoren het herstel op de lange termijn beïnvloeden. Daarom hebben wij in de bestaande literatuur gekeken wat er bekend is over het herstel na het plaatsen van een knie prothese. We hebben daarbij gekeken naar de uitkomsten op het gebied van  pijn, lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven.

Uit de literatuur bleek dat met name de mensen die het slechtste functioneerden voor de operatie het meeste herstel konden verwachten, ook was het afwezig zijn van andere aandoeningen en niet bang zijn voor de operatie belangrijk, net als sociale steun van een partner, familie, vrienden of buurtgenoten. Een hoger inkomen werkt ook positief, net als een normaal lichaamsgewicht. Ook een slechte kwaliteit van het gewricht zichtbaar op de röntgen foto maakte dat een knie prothese tot beter functioneren leidt.

In alle studies die we onderzochten werd gekeken naar vaste momenten bv 3 maanden of 6 maanden of 1 jaar na de operatie.

Er kan echter ook naar het beloop van het herstel worden gekeken, waarbij dus op meer tijdstippen gemeten wordt. U kent dit wel van het consultatiebureau waar de groei van kinderen door de tijd heen wordt gemeten zodat voorspeld kan worden hoe lang iemand wordt als volwassene. Dit geeft ook bij herstel na een operatie een completer beeld over de tijd. Ook geeft het een betere voorspelling hoe één persoon zal herstellen ten opzichte van mensen die op hem of haar lijken bv van dezelfde leeftijd, geslacht en dezelfde klachten voor de operatie.

Wij hebben daarom naar het beloop gekeken van het lichamelijk herstel en de pijn  gedurende de eerste zes weken na een totale knie prothese bij patiënten die geselecteerd waren voor een intensief trainingsprogramma.

Het blijkt dat bij een goede selectie van de patiënten het herstel voor de grootste groep voorspoedig verloopt en na 6 weken een goed resultaat bereikt is. Daarom zijn  we gaan kijken naar het belang en de waarde van fysiotherapie bij deze patiëntengroep. Met name ook omdat de laatste jaren de ziekenhuisopname verkort kon worden als gevolg van verbeterde operatietechnieken en verbeterde nazorg. De fysiotherapie na ontslag uit het ziekenhuis werd dus steeds belangrijker. Wij hebben onderzoek gedaan naar de waarde van een activiteitencoach bij patiënten met een gunstige prognose na een Totale Knie Prothese.

Het is belangrijk dat bij alle patiënten voor de operatie gekeken wordt of er een juiste indicatie is voor een knieprothese. Ook moeten patiënten geïnformeerd worden over hun individueel te verwachten herstel. Dit kan op basis van de factoren die in de literatuur gevonden zijn en  de hersteltrajecten die we hebben gevonden in de cohortstudie. Op basis van dit  individueel te verwachten herstel kan ook een indicatie voor een fysiotherapieprogramma gegeven worden. Indien er rekening gehouden wordt met een goede selectie voor een Totale Knie Prothese, een goede instructie voor de operatie en een hoge therapietrouw, is de kans op een goed herstel groot! Een goed begin is het halve werk. Indien u zelf in aanmerking komt voor een TKP, neem dan voor uw operatie contact op met een gespecialiseerde fysiotherapeut om uw herstel te optimaliseren!

Wij helpen u graag verder.

Verwijder de rij