In Nederland is overgewicht één van de grootste volksgezondheidsproblemen van het heden én de toekomst. In 2020 had 13,2 procent van de 4- tot 12-jarigen en 19,3 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht. © Nederlands Jeugdinstistuut  Dat houdt in dat er in elke klas minimaal 1 of 2 kinderen zitten met overgewicht! Per jaar blijft dit percentage stijgen. De situatie rondom COVID-19 heeft een negatieve invloed op de leefstijl van kinderen; scholen en sportclubs hebben langere tijd dicht gezeten door deze pandemie.

Overgewicht kan voor zeer ernstige gezondheidsproblemen zorgen zoals gewrichtsproblemen, hypertensie, diabetes type 2, leververvetting en hart- en vaatziekten. Overgewicht en obesitas kan bij kinderen onder andere het endotheel van bloedvaten aantasten, wat hart– en vaatproblemen als aderverkalking en hypertensie in de hand werkt. Maar dit neveneffect van obesitas is omkeerbaar: na gewichtsverlies herstelt de verstoorde endotheelwerking van kinderen meestal. Alleen bij kinderen met obstructief slaapapneu is het herstel minder groot. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. © Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Daarnaast merken we bij kinderen met overgewicht ook meer psychosociale problemen, verdriet en eenzaamheid. Veel kinderen met overgewicht zijn of worden gepest, dit vergroot te kans op een laag competentiegevoel en een laag zelfbeeld.

Obstructief slaapapneu

In totaal namen 130 kinderen met obesitas tussen 8 en 18 jaar deel aan het onderzoek van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Van deze groep hadden 87 kinderen niet alleen obesitas, maar ook obstructief slaapapneu. Iedereen heeft enkele adempauzes tijdens de slaap. Treden er teveel en/of te lange pauzes op waarbij de ademweg dichtvalt, dan spreken we van een Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Hierbij stopt of verzwakt de ademhaling even tijdens het slapen. Het is bekend dat obesitas de kans op obstructief slaapapneu vergroot. Het komt voor bij ongeveer de helft van de kinderen met obesitas (in deze studie iets meer), tegenover 2 à 3 procent van de kinderen in het algemeen. Obstructief slaapapneu kan, net als obesitas, het endotheel van de bloedvaten aantasten. De kans op vaatlijden, een hartinfarct of hypertensie op latere leeftijd nemen dan toe.

Behandeling

Door vroegtijdig overgewicht te signaleren bij kinderen kan er door middel van het inzetten van een interventie, zoals leefstijlgebegeleiding via een kinderfysiotherapeut of (kinder)diëtist een belangrijke gezondheidswinst worden behaald. De resultaten van de studie geven aan dat de endotheelfunctie herstelde nadat kinderen gewicht verloren. Bij kinderen met overgewicht is gewichtsreductie dan ook een essentieel onderdeel van de behandeling.

FLEX-s fysiotherapie en Eet- en leefstijl diëtetiek

Bij FLEX-S werken onze kinderfysiotherapeut Elsanne en kinderdiëtist Carley van Eet- en Leefstijl nauw samen. Samen kijken zij naar waar een kind met overgewicht hulp bij nodig heeft. Dit doen we natuurlijk samen met u als ouder. Want ook u heeft een grote invloed op het beweeg- en voedingspatroon van uw zoon of dochter.

Sinds kort er is er bij bij FLEX-s een speciaal sportuur voor kinderen in de leeftijd van 8-15 jaar met overgewicht. Hier kunnen kinderen gedurende drie maand sporten. Daarnaast krijgen de kinderen en ouders beweeg adviezen mee voor thuis om zo te voldoen aan de Nederlandse beweegrichtlijn.

Daarnaast krijgt u als ouder tips en tricks om thuis toe te kunnen passen omtrent de voeding. Heeft u vragen over het beweegpatroon of voedingspatroon van uw zoon of dochter? Maakt u zich zorgen of hij/zij overgewicht heeft? Neem gerust eens contact op met onze kinderfysiotherapie en/of kinderdiëtist.

Carley Albek – kinderdiëtist | carley@eetenleefstijl.nl | Elsanne Luijmes – kinderfysiotherapie | e.luijmes@flex-s.nl

Fysiotherapeut Goor Elsanne FLEXs

Wij helpen u graag verder.

Verwijder de rij